برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

دانلود کتاب نقشه راه خودشناسی و هدف گذاری

نقشه راه خودشناسی و هدف گذاری

درباره کتاب :

 کتاب نقشه راه خودشناسی و هدف گذاری / نویسندگان : استیو مقدم – سمیه امیری – تارا کمانگر
کتاب پیش رو به کمک گام های ساده و اجرایی و تمرکز بر شناخت واقعی خود، نقشه و مسیر دستیابی به “اهداف/خواسته ها” را در کار و زندگی، برای شما ترسیم می کند.
در پایان، لیست ها و تحلیل هایی استثنایی را که جزء به جزء آن، از “نقاط قوت” ، “نقاط ضعف” ، “اهداف / خواسته ها” و “امکانات موجود” خود شما که مطابق واقعیت های درون، بیرون و اطراف شما، با بیان و زبان و نوشتار خود شما، نوشته شده است، در دست خواهید داشت.
آنچه حائز اهمیت است، تاکید بر ارزیابی و شناخت واقعی خود شماست. گرچه بیشتر افراد، بر این تصور هستند که تا حدودی به خصوصیات اخلاقی خود واقفند(بعضی هم به طور افراطی، اصرار بر شناخت کامل خود دارند) اما در طول این مسیر، به صورت واقعی، عمیق تر و متمرکزتر به ویژگی های شخصیتی خود پی می برید و به فهرستی از عوامل ، مثل “نقاط قوت” ، “نقاط ضعف” و میزان تاثیرگذاری آن ها بر روند دستیابی به خواسته هایتان می رسیدارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان