برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

درباره کتاب زندگی روزمره ایرانیان در خلال روزگاران نوشته مرتضی راوندی

درباره کتاب :

مطالعه در زندگی روزمره ایرانیان ، در خلال روزگاران ، یکی از جالب ترین مباحث تاریخ اجتماعی ایران است . با اینکه مورخان از زندگی روزانه مردم کمتر سخن گفته اند ، با این حال از خلال مدارک و اسناد اجتماعی ، تاریخی ، فلسفی و عرفانی دوران بعد از اسلام می توان کمابیش به خصوصیات زندگی اجتماعی مردم پی برد.

سبک زندگی، جنبه عینی حیات بشر است که بر اساس جنبه‌های ذهنی که خود مبتنی بر جهان‌بینی و باورهای مذهبی جامعه است شکل می‌گیرد. درواقع سبک زیستی، نوعی الگو برای جامعه و نشانه بارز فرهنگ و تمدن است که بر اساس قوانین مشروع، آن را از سایر جوامع جدا می‌کند. پایبندی به این ضوابط، ضامن یک نظام مبتنی بر نظم عمومی، انسجام اجتماعی و وظایف افراد جامعه نسبت به یکدیگر است.

بنا بر نظر متخصصان دانشگاهی، سلسله‌های شاهنشاهی فلات ایران از ماد تا ساسانی با سابقه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله یکی از همین جوامع هستند که سبک زندگی در آن‌ها متأثر از دین و اعتقادات بود و آموزه‌های دین زرتشت و جهان‌بینی حاکم بر جامعه بر کنش حکومت و شهروندان تأثیر فراوان داشت.

در این دوره، شیوه حیات، تابع باورهای مذهبی و ساختار اجتماعی بود و تحولات زندگی، متأثر از شرایط و نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که ریشه در گذشته داشت. جامعه نیز محصول تعامل و حضور بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود و موجودیت آن‌ها انعکاسی از موارد فوق بود.

در آن ایام به‌ویژه در دوره ساسانی، پادشاهان قدرت خود را برگرفته از فره ایزدی می‌دانستند و همین امر حکومتشان را در نزد رعایا مقبولیت و مشروعیت می‌بخشید. پایبندی به آیین‌ها و انجام مراسم دینی بخشی از زندگی مردمان آن روزگار را در بر می‌گرفت و در حیات مادی و معنوی و سبک زندگی‌شان ساری و جاری بود. بااین‌حال، در این دوران به‌واسطه تبعیض و شکاف طبقاتی، هر فرد و هر خانواده دارای جایگاه و مقامی بود و بر اساس جایگاه خویش از امتیازات زیستی برخوردار می‌شدارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان