کتاب جبر برای سال ششم ریاضی ۱۳۴۸

درباره کتاب :

این کتاب که بوسیله ی آقایان : موسی آذرنوش ، احمد بیرشک ، جهانگیر شمس آوری ، عبدالغنی علیم مروستی ، پروفسور تقی فاطمی ، باقر نحوی ، و شادروان محسن هنربخش نگارش یافته ،برطبق ماده ۳ قانون کتابهای درسی و اساسنامه ی سازمان کتابهای درسی اییران برای تدریس در دبیرستانها برگزیده شده است . / چاپ از اقبالارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان