برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب پارتیان نوشته مالکوم کالج ترجمه مسعود رجب نیا

درباره کتاب : 

در این کتاب مولف کوشیده است که از همه منابع مربوط به پارتیها بهره برگیرد و با دقت نظر و حوصله‌ای بسیار به تحریر فصلهای کتاب خود بپردازد. مولف به طور کلی سعی داشته که حتی المقدور از وقایع نگاری و بیان حوادث خونین و شرح جنگها کاسته و بر تاریخ مردم و جامعه و فرهنگ و هنر آن دوره بیفزاید. از این جهت تاریخی که درباره پارتیان نوشته آیینه روزگار آن قوم استارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان