برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب کیشهای ایران در عصر ساسانیان نوشته عباس مهرین

درباره کتاب :

ایرانیان عصر ساسانیان به اکثریت زرتشتی و بعد در اقلیت مسیحی و مانوی و مزدکی و موسوی و بودایی بودند. از کیش زرتشتی در ایران نامه (جلد اول – عصر هخامنشی) و جلد دوم و سوم عصر اشکانی و نیز در مقدمه ترجمه گاتا به تفصیل ذکر کرده ام؛ آنچه در این نامه اضافه می شود، متمم آنهاست و همچنین از کیش مسیح و مانوی در جلد دوم و سوم (ایران نامه) ذکر شده و باقی مانده آن را خوانندگان گرامی در این نامه خواهند یافت. کیش بودایی در عصر اشکانیان به ایران راه یافت و چندان پیش رفت که برخی از شاهزادگان و بزرگان اشکانی آن کیش را پذیرفته و مبلغ آن شدند؛ به چین رفتند و معابد بودایی از ایران گذشته و در ارمنستان بنا شدند. ولی در عصر ساسانی به سبب حمایتی که شاهان مقتدر مانند اردشیر اول و شاهپور اول و دوم از کیش زرتشتی نمودند، کیش بودایی همچنان که از هند خارج شد، از ایران نیز ناپدید گشت. مختصر اشاره از آن کیش در ایران نامه (جلد سوم – عصر اشکانی) نموده ام…


برای مشاهده فروشگاه بوکیها اینجا کلیک کنیدارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان