برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
راهنمای شغلی
ذوب آهن ایران از مجموعه کتابهای خواندنی برای دانش اموزان دبستان
درباره کتاب :  کتاب « ‌ذوب آهن ایران »  از مجموعه ی کتاب های خواندنی برای دانش آموزان دبستان این کتاب همزمان با همین سالگرد انقلاب شاه و مردم بوسیله دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تهیه شده است . این ...
گاز از مجموعه کتابهای خواندنی برای دانش آموزان دبستان
َدرباره کتاب : کتاب  گاز از مجموعه ی کتاب های خواندنی برای دانش آموزان دبستان این کتاب همزمان با همین سالگرد انقلاب شاه و مردم بوسیله دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تهیه شده است . این کتاب در نوبت دوم ...
تربیت بدنی از مجموعه کتابهای خواندنی برای برای دانش آموزان راهنمایی
درباره کتاب :   جزوه های راهنمای شغلی در سه بخش خدمات ، کشاورزی ، و صنعت به منظور آشنا ساختن دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با مشاغل و حره های مختلف موجود در کشور و شرایط تحصیلی و کارآموزی ...
توسط
تومان