برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
عباس پرويز
خدمات دودمانهای شاهنشاهی ایران
درباره کتاب : ازسري انتشارات شوراي عالي فرهنگ و هنر شامل خدمات و سازندگي هاي صورت گرفته در ايران از دوران كوروش هخامنشي تا محمدرضا پهلوي مي باشد.. ماد نام قومی هندواروپایی مرتبط با پارسها بود که در سده ۱۷ ...
توسط
تومان