سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

علی اکبر مشیر سلیمی
شاه سخن ها
درباره کتاب : از مقدمه : یک امتیاز مشخص و بارز انسان ، در تکلم وبیان اوست . آیه شریفه ی الرحمن علم القرآن , خلق النسان , علمه البیان , اشاره بدان دارد . امتیاز بیان هم در جای ...
توسط
تومان