سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

و.لوتسکی
تاریخ عرب در قرون جدید
درباره کتاب : مروری بر کتاب  از قرن شانزدهم میلادی تا پایان نخستین جنگ جهانی جنبش های ملی عرب از آغاز حاکمیت امپراطوری عثمانی تا دوران استعمار اروپائیان کشورهای عربی در طول تاریخ کمتر توانسته‌اند موفقیتی سیاسی و نظامی را ...
توسط
تومان