سالتیکوف شچدرین
قصه برای بزرگسالان
درباره کتاب : کتاب قصه برای بزرگسالان نوشته سالتیکوف شچدرین میخائیل یوگرافویج سالتیکوف طنز نویس بزرگ روس، که در ادبیات بنام مستعار شچدرین شهرت دارد بقول لوناچارسکی «روشن رأی‌ترین نویسنده‌‌ای است که نصیب روسیه شده» شچدرین در دورانی می‌زیست که ...
توسط
تومان