سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

علی اکبر سعیدی سیرجانی
bookiha (242)
درباره کتاب : وی در این کتاب با تفسیر اشعار شاهنامه فردوسی در مورد پادشاهی جمشید، قدرت گرفتن ضحاک ماردوش و مبارزات ایرانیان علیه او میپردازد و بار دیگر اهمیت تاریخ و توجه به آموخته های گذشتگان را نشان میدهد. ...
توسط
تومان