برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
والری اوسیپف
نامه ای که هرگز فرستاده نشد
  درباره کتاب : داستان کتاب مجموعه نامه های فرضی یک زمین شناس است که به همراه دو دانشجو در سالهای انقلاب بلشویکی شوروی، برای پیدا کردن رگه های الماس به منطقه یاکوتسک سیبری سفر می کنند.کنستانتین(زمین شناس) این نامه ...
توسط
تومان