برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
استفان رت شافن
ashtibamarg
درباره کتاب : مرگ بخشی از زندگی و یکی از حقایق آن است. قسمتی از پیشگفتار : به قلم سی موری پارکز « کاش میتوانستم به مردم بگویم که مردن از سرطان چقدر هخوب است » . این کلمات حیرت ...
توسط
تومان