برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
از میمون تا انسان
از میمون تا انسان
درباره کتاب : مروری بر کتابداروین معتقد بود که انسان محصول تکامل پستانداران است.معنی و مفهوم این جمله اینست که برخی از انواع حیوانات آنقدر در محیط های گوناگون قرارگرفته و آنقدر بخاطر تطبیق خویش با محیط عوض شده اند ...
توسط
تومان