برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
اشتفان تسوایگ
کازانووا
درباره کتاب : شرح زندگی کازانووا، جهانگرد عیاش ایتالیایی نوشته اشتفان تسوایگاین کتاب تحلیلی است از زندگی کازانووا و مقاطع مهم زندگی او. تسوایگ می کوشد در این کتاب نگاه کازانووا به زن، زندگی و معارف بشری را بیان کرده ...
توسط
تومان