سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

امیر فرزان
نامه های یک برهمایی
درباره کتاب : کتاب مجموعه ی بیست نامه است از دو شخصیت داستانی به یک روحانی برهمایی. نامه ها با خوشبینی نسبت به غربیان آغاز می شود اما بواسطه ی جنایات آنها با تعجب و انزجار ادامه پیدا می کند. ...
توسط
تومان