برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
انقلاب یا صلح
فاقد تصویر شاخص
درباره کتاب : کتاب انقلاب یا اصلاح حاصل دو گفتگوی جداگانه با مارکوزه و پوپر است که به صورت کتاب کوچکی منتشر شده است  و دیدگاه های این دو متفکر برجسته درباره ی جامعه ی مطلوب و راه های رسیدن ...
توسط
تومان