برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ایرج پزشک زاد
آسمون ریسمون
درباره کتاب :  فهرست کتاب آسمون ریسمون :  بخش مائده‌های زمینی؛ کتابخانهٔ آسمون و ریسمون؛ بخش ابزار و لوازم فلزی؛ بخش انشاء فارسی؛ بخش معجزهٔ عیسوی؛ بخش از مکافات عمل غافل مشو؛ بخش آردر ماتیک؛ بخش انحطاط؛ کتابخانه؛ اندر فواید ...
دو سرنوشت
درباره کتاب :  ويليام ويلكي كالينز رمان‌نويس، نمايشنامه‌نويس و نويسنده داستان‌هاي كوتاه انگليسي به‌سال ۱۸۲۴ در لندن به گيتي آمد. در رشته حقوق آموزه خواند و با نام دادگوي، دانشگاه را به پايان رساند. اگرچه در زندگي نان اين پيشه ...
توسط
تومان