برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
باغ اپیکور
باغ اپیکور
درباره کتاب : این کتاب برای اولین بار در ادبیات داخلی به بررسی فلسفه اپیکور، دین، تاریخ پذیرش و تفسیر آن، از جمله در روسیه است. تجزیه و تحلیل ویژگی های آموزه اپیکور، خدایان و تقوا، ویژگی این درک باستانی ...
توسط
تومان