برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
تاریخ تمبر ایران
تمبرهای ایران از بدو انتشار تا امروز
درباره کتاب :  سلیم نیساری (زادهٔ ۲۱ آذر ۱۲۹۹، تبریز ـ درگذشتهٔ ۲۲ دی ۱۳۹۷، پاریس) استاد ادبیات فارسی، نسخه‌پژوه و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. او اوّلین کتاب‌ها را در زمینهٔ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان تألیف کرد. او دانش‌آموختهٔ دورهٔ دکتری دانشگاه ایندیانا بود. دانلود ...
توسط
تومان