برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
جعفر تجارتچی
کتاب اتل متل توتوله
درباره کتاب :  و اما راویان اخبار و طوطیان شکرکن شیرین گفتار چنین حکایت کنند که... صبح زود یکی از روزهای تابستان کنار بندر خرمشهر، کشتی کوچک بخاری و قدیمی مسافربری "راجا Raja" پهلو گرفته و قریب به پنجاه نفر ...
توسط
تومان