برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
جنگ جهانی
خاطرات جنگ جهانی دوم وینستن چرچیل
درباره کتاب : خاطرات جنگ جهانی دوم نوشته وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم است. این کتاب به شرح سلسله وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم می‌پردازد. این کتاب حاصل یادداشت‌های شخصی چرچیل بوده است که ...
جنگ جهانی در ایران
درباره کتاب :  خاطرات سرکلارمونت اسکراین ؛ مردیکه رضاشاه را به تبعید برد این کتاب به خاطرات و اتفاقهای و ماموریت های سرکلارمونت اسکرین سر کنسول انگلیس در ایران می پردازد. ... ایرانیان مردمی باهوش، با نشاط و دارای اصل ...
توسط
تومان