برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌ از اص‍ل‌ و ن‍س‍ب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ از آغ‍از ت‍ا اس‍لام‌
اصل و نسب ایرانیان از اغاز تا اسلام
درباره کتاب :  عبدالعظیم رضایی پژوهشگر تاریخ ایران باستان در کتاب حقایقی از اصل و نسب ایرانیان از آغاز تا اسلام کوشیده است تا ردپای تمدن و فرهنگ ایرانی را از گذشته‌های دور جست و جو کند و گذر تاریخی ...
توسط
تومان