آدرس اصلی کتابخانه : bookiha.com
سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

خاطرات یک شورشی ایرانی
khaterate yek shooreshi irani
درباره کتاب :خاطرات يک شورشي ايراني اثري است در ادامه کتابهاي ديگري که درست در همين زمينه و باهدفافشاگري در باره ماهيت سازمان مجاهدين خلق طي سالهاي اخير نوشته شده است. نويسنده اين اثر مسعود بني صدر عموزاده ابوالحسن بني ...
توسط
تومان