برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
دانلود رمان بهانه دافنه دوموریه
فاقد تصویر شاخص
درباره کتاب :فنتون قهرمان داستان بهانه، اسير حصار روزمرگي هاست و براي فرار از اين حصار تنگ و خفقان آور در جستجوي هيجان بر مي آيد: هيجان قتل. اما فتنون در جريان ارتكاب به جنايت به دنياي تازه اي گام ...
توسط
تومان