دانلود کتاب بدون شرح-شرح حال نسل خاکستری نوشته مهدی استعدادی شاد
۱۴۱۲
درباره کتاب :  رمان بدون شرح- شرح حال نسل خاکستری، اثر مهدی استعدادی شاد مورد بررسی قرار می گیرد. در این جستار چنین می خوانیم: بدون شرح - شرح حال نسل خاكستری سرگذشت نسلی است كه هم زخم خوشباوریی گذشته ...
توسط
تومان