برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
دفاع از ملانصرالدین
دفاع از ملانصرالدین
درباره کتاب : چند داستان و یک نمایشنامه کوتاه آقای ابوالقاسم پاینده نویسنده کتاب ، در داستان دفاع از ملانصرالدین بنحو جالبی برافکار متظاهرینی که سعی میکنند در هرچیز خود را باصطلاح متکی به منطق و علم نشان بدهند حمله ...
توسط
تومان