آدرس اصلی کتابخانه : bookiha.com
سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

دم بریده ها
دم بریده ها
قسمتی از کتاب دم بریده ها : وقتی وارد ده شدم اولین چیزی که توجه مرا جلب کرد شگهای ده بودند که اغلب گردن کلفت و نکره بودند و اکثرشان دم نداشتند از آموزگار دبستان ده که مرا همراهی می ...
توسط
تومان