برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
راجرز. ام. سیوری جی. بی. کلی
خلیج فارس از دوران باستان تا اواخر قرن هجدهم
درباره کتاب :  کتاب حاضر ترجمه ای است مشتمل بر سه بخش: بخش یکم، خلیج فارس در دوران باستان؛ بخش دوم، تاریخ خلیج فارس از سال 600 تا 1800 میلادی نوشته راجرز. ام. ساوری که در هر دو بخش از ...
توسط
تومان