برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
رقص با خنجر
رقص با خنجر نوشته ناظرزاده کرمانی
درباره کتاب : بخشی از کتاب :  زندانبان شهر با سبیلهای بلند سیاه و لبهای کلفت و چشمان نافذ و چهره رعب انگیز نگاهی بداروغه خشمگین افکند و گفت : در هر حال اقرار گرفتن از این زندانی کاری نیست ...
توسط
تومان