برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
روزنامه اطلاعات
اطلاعات کودکان ۳۲
درباره کتاب :  نشریه اطلاعات کودکان، وابسته به روزنامه اطلاعات و با صاحب امتیازی و مدیریت عباس مسعودی و سردبیری حسین بنی احمد در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ آغاز به انتشار کرد. عنوان و اندرونه ی این نشریه ی هفتگی، ...
توسط
تومان