برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
زندگی و نبرد من
کاریل چسمان کتاب زندگی و نبرد من
قسمتی از کتاب : کتابی که از نظر خوانندگان میگذرد داستان خیالی و اغراق آمیز نیست بلکه سرگذشتی است که واقعیت داشته و تمام صحنه های زندگی واقعی یک انسان مبارز در جملات آن نمودار است. چسمان در این کتاب ...
توسط
تومان