برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
سرپرسی سایکس
تاریخ ایران سرپرسی سایکس
درباره کتاب : این کتاب اثر سرپرسی سایکس (1867 ـ 1945) از مشاهیر خاورشناسان انگلیسی است. از ویژگی‌های بارز این کتاب، آن است که مؤلف در بیان احوال شاهان و حاکمان و وضعیت دربارها و شرح حوادث، از بیان خطابه‌های ...
توسط
تومان