برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
سعیید قانعی
اردشیر زاهدی و رازهای ناگفته سلسله ی پهلوی
درباره کتاب :  کتاب اردشیر زاهدی و رازهای ناگفته ی سلسله ی پهلوی ( وزیر پیشین امور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا ) این کتاببه کوشش سعید قانعی  درباره ی اسرارهای ناگفته ی وقایع سرنوشت ساز دوران پهلوی ...
توسط
تومان