برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
سیاحتنامه فیثاغورس در ایران
سیاحتنامه ی فیثاغورس در ایران
درباره کتاب : سیاحتنامه فیثاغورس در ایران با یک گراور ترجمه یوسف اعتصامی یک گزارش از مراسم میترائی در ایران موجود است که فیثاغورس (569-500 پ.م) در بازدید از ایران نقل می کند؛با بیان این گزارش برخی از مراسم مهرپستی ...
توسط
تومان