برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
شاهنشاهی و تاریخ ایران
شاهنشاهی و تاریخ ایران
درباره کتاب :  هر قومی تاریخی نیست . به ملتی تاریخی می گویند که زندگیش را با کار و کوشش بگذراند ، مذهب داشته باشد، صاحب فرهنگ خوب ،سجایای برجسته و آداب و رسوم نیکو باشد ، زندگی اقتصادیش منظم ...
توسط
تومان