برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
عباس مهرین
کیشهای ایران در عصر ساسانیان
درباره کتاب : ایرانیان عصر ساسانیان به اکثریت زرتشتی و بعد در اقلیت مسیحی و مانوی و مزدکی و موسوی و بودایی بودند. از کیش زرتشتی در ایران نامه (جلد اول - عصر هخامنشی) و جلد دوم و سوم عصر ...
توسط
تومان