برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
عدالت آسمان
عدالت آسمان
درباره کتاب : این داستان پلیسی با داستانهای پلیسی دیگر فرق دارد. در داستانهای پلیسی معمولی، جنایتی صورت می گیرد که از تاریخ ارتکاب آن چیزی نمی گذرد و پلیس فوری دست به کار شده و قاتل را شناخته و ...
توسط
تومان