برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
فردوسی در تبعید
فردوسی در تبعید
درباره کتاب : کتاب فردوسی در تبعید نوشته ادمند گاس ترجمه منوچهر امیری از نظر فارسی‌زبانان آنچه اهمیت دارد، دلبستگی فراوانی است که ادمند گاس به «فردوسی و خیام» داشته است. برای اثبات ارادت او به فردوسی چه دلیلی استوارتر ...
توسط
تومان