برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ف. م. فرزین
نقش پادشاهان ایران در ادبیات پارسی
درباره کتاب :  از پیش گفتار : در تنظیم این کتاب قصد بر این بوده که گوشه‌هایی از تاریخ ادب ایران و نقش پادشاهان در به‌وجودآمدن آنها و همچنین نمونه‌هایی از تشویق‌ها و قدرشناسی‌های آنان نسبت به اهل فضل و ...
توسط
تومان