برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
مصطفی رحیمی
تیاله مصطفی رحیمی
درباره کتاب : نمایشنامه ای برگرفته از شاهنامه فردوسی ...خود رحیمی در داوری درباره کارنامه اش واقع بینانه و صادقانه سخن گفته است: "من پیش از هر چیز می خواستم شاعر بشوم ولی متوجه نبودم که این مهم نیاز به ...
اتهام
درباره کتاب : اتاق تاريك است . پنجره ندارد همين كه در ورودي را مي بندم احساس مي كنم درون مكعبي به ضلع تقريبا چهار متر زنداني ام. روي ميز دو چراغ است كه يكي كاغذها را روشن مي كند ...
توسط
تومان