برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
نجف دریابندری
قضیه ی اوپنهایمر
درباره کتاب :  نمایشنامه و اسناد تاریخی قضیه رابرت اوپنهایمر نمایشنامه ای است نوشته شده برای تآتر ا مجموعه استاد تاریخی نیست با این حال نویسنده خود را در قید مطالبی که از خلال اسناد . و گزارشهای مربوط به ...
توسط
تومان