برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
هادی هدایتی
کوروش کبیر
درباره کتاب :  مقدمه : اطلاع ما از تاریخ گذشته از روزگاریست که بشر دارای خط شده است ، بعبارت بهتر تاریخ از موقعی پدید میاید که بشر دارای خط می شود و بکمک آن آثار مربوط به زمان حیات ...
توسط
تومان