سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

ویلیام گولدینگ
خدای عقرب
درباره کتاب : خدای عقرب که جايزه ادبی نوبل را برای ويليام گولدينگ به ارمغان آورد، پيدايی قدرت های ماورالطبيعی و بهره گيری قدرت های زمينی از ترس ها و خرافه های توده را در قالب داستانی رمزی و زيبا ...
توسط
تومان