سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

پادشاهی و پادشاهان از دیده ایرانیان
پادشاهی و پادشاهان از دید ایرانیان
درباره کتاب : پادشاهی و پادشاهان از دیده ایرانیان بر بنیاد شاهنامه فردوسی نوشته علیقلی اعتماد مقدم بیش از شش هزاره ایرانیان به رهبری پادشاهان در فرازونشیب‌های تاریخ زیسته و فرهنگ و شهرنشینی خود را پرورش دادند. بزرگ‌ترین سرچشمه آگاهی ...
توسط
تومان