برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
پنج نمایشنامه
panj namayeshnameh
درباره کتاب : این کتاب برگرفته پنج نمایشنامه دوره قاجار اثر میرزا آقا تبریزی بکوشش ح.صدیق در سال 1355 توسط نشر آینده به چاپ رسید. میرزا آقا تبریزی، نمایشنامه‌نویس آغازگر ایرانی دوره قاجار است که برای نخستین بار در سدهٔ ...
توسط
تومان