برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
پوران شجیعی
منظومه های درباری ایران
درباره کتاب : کتاب منظومه های درباری ایران نوشته پوران شجیعی مروری بر کتاب کتابی است در باب اشعار و تاریخ اجتماعی ایران از دوران تسلط تازیان تا مشروطیت همراه با ابیات شاعران درباری ایران شادروان پوران شجیعی درسال 1308 ...
توسط
تومان