برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
پیوسته در روشنایی
پیوسته در روشنایی کوروش صالحی
درباره کتاب : جغد را گفتگوهای بسیاری بود. آنچه او را می­خواند پچپچه­ های گنگ ازلی­ای بود که در گوشش می­پیچید. ژرفای هستی­اش را می­شوراند. در خود غرقش می­کرد. زبانش را می­بست، گوش­هایش را کر می­کرد و چشمانش را کور. گویی ...
توسط
تومان