برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
چشم مرکب
چشم مرکب
درباره کتاب : ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍رچشم مرکب دنباله‌ای است بر انسان در شعر معاصر که نخست در سال ۱۳۷۱ انتشار یافت. زنده‌نام محمد مختاری که در نقد شعر و جایگاه این گونهٔ هنری در فرهنگ معاصر نیز دستی ...
توسط
تومان