آدرس اصلی کتابخانه : bookiha.com
سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

کتاب امیدوارم زودتر بمیری
i hope you die soon
درباره کتاب : معمولترین تصور غلط درمورد رهایی این است که رهایی چیزی است که یک فرد میتواند آنرا بدست آورد. اما رهایی نوعی  از دست دادن است. از دست دادنِ این حس که یک فرد مجزایی وجود دارد که ...
توسط
تومان